Közgyűlés

2015.12.01 08:34

MEGHÍVÓ A BAJAI KÉZILABDA SPORTEGYESÜLET KÖZGYŰLÉSÉRE

 

A közgyűlés helye:  6500 Baja, Mészáros Lázár u. 45.

A közgyűlés időpontja:  2015. december 11. (péntek) 16:30

A közgyűlés napirendje:

  1. Alapszabály módosítása az új Ptk.-nak és civil tv.-nek megfelelően

 

Figyelemfelhívás:

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a + 1 fő jelen van (illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van).

Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen, 2015. augusztus 11-én, változatlan napirendi pontokkal 17:00 órakor kerül megtartásra.

A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

 

 

 

                                                                                                         Tisztelettel:

                                                                                                           Dombi István

                                                                                                                elnök

—————

Vissza