Kézilabda Utánpótlás Szurkolói Szabályzat


PREAMBULUM
 
Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által 1992. szeptember 24-én elfogadott és 2001. május 16-án módosított EURÓPAI SPORT CHARTA ÉS SPORT ETIKAI KÓDEX alapelveként jelöli, hogy a FAIR PLAY által képviselt etikai elvek nem önkéntes választáson alapulnak, hanem szerves részei minden sporttevékenységnek, sportpolitikának és sportirányításnak.
A Kézilabda Utánpótlás Szurkolói Szabályzat (továbbiakban KUSzSz) a gyermekek és a fiatalok sportszerűségére helyezi a hangsúlyt, felismerve azt, hogy a ma gyermekei és ifjai a holnap felnőttjei és sportsztárjai. A KUSzSz azonban megcélozza azokat az intézményeket és felnőtteket is, akik közvetlen és közvetett módon hatással vannak az ifjúság sporttevékenységére.
A sporttársak, a szülők, az edzők, a nevelők, a tanárok, a versenybírók, a sportszakemberek, sportvezetők, hivatalnokok, újságírók, orvosok, valamint a nézők, személyes felelősséggel tartoznak a ma gyermekeinek, ifjainak a sportpályákon - és azon túl is – magatartásukkal a holnap sporttársadalmi moráljának kialakításában, ill. az élet más területére vetített össztársadalmi morál fejlődésében. A KUSzSz akkor éri el a célját, ha a sportban érdekelt valamennyi fél –
személyek és szervezetek- részt vesznek az abban meghatározottak végrehajtásában és végrehajtatásában.
 
A FAIR PLAY
 
A Fair Play jelentése a tiszta eszközökkel játszott mérkőzés és az ellenféllel szemben tanúsított sportszerű magatartás eszméje. Ez a sport egyik legnemesebb tényezője, hiszen maga a sport hozta létre a Fair Play-t. Ez az eszme azért is fontos, mert csak a sportszerű mérkőzés jelent igazi szórakozást. A Fair Play fogalma a következő alapelvekben fejezhető ki. Ezek épp úgy érvényesek a játékosokra, mint a mérkőzéssel kapcsolatos bármely személyre.
1. Tiszteletben kell tartani a játékszabályokat, valamint a különböző bajnokságok, tornák szabályzatát.
2. Minden erőfeszítést meg kell tenni az ellenféllel, a játékvezetőkkel és a mérkőzésen résztvevő minden más személlyel (nézőkkel, csapatvezetőkkel, a médiák képviselőivel) szembeni sportszerű magatartás megtartása érdekében.
3. A mérkőzés minden szereplőjét ösztönözni kell, hogy e viselkedési szabályok szerinti magatartást tanúsítsa a mérkőzések előtt, alatt és utána, bármi legyen is a mérkőzés eredménye és a játékvezető döntése.
 
I. Általános alapelvek
 
A Kézilabda Utánpótlás Szurkolói Szabályzatot a Magyar Kézilabda Szövetség (továbbiakban: MKSZ) által szervezett Országos Gyermekbajnokság (továbbiakban Gyermekbajnokság) SZÜLŐI KÖZÖSSÉGE hozta létre az MKSZ-szel együttműködve.
 
A KUSzSz önálló belső jogi forrás. Segíteni és védeni kívánja mindazokat, akik az Gyermekbajnokság utánpótlásra vonatkozó céljainak megvalósítása érdekében mások jogait is tiszteletben tartva törekednek annak megvalósíthatóságára. Korlátozni kívánja mindazokat, akik e célok elérését hátráltatják. A KUSzSz Gyermekbajnokságra vonatkoztatott viselkedési normákat szabályozó dokumentum. Megsértése fegyelmi felelősséget von maga után, melynek mértékét a KUSzSz IV. pontja alatt megjelenített fegyelmezési intézkedések szabályozzák.
 
Személyi hatálya kiterjed az Gyermekbajnokságban szereplő valamennyi sportszervezet összes munkatársára, megbízottjára, a Gyermekbajnokságban szereplő valamennyi sportolóra és a sportolók szüleire, a mérkőzésekre kilátogató hozzátartozó (i) nézőkre, valamint mindazokra, akik a Kézilabda Utánpótlás Szurkolói Szabályzatot önkéntes alapon kézjegyükkel ellátva aláírják, és így annak tartalmát elfogadják.
 
Területi hatálya kiterjed a Gyermekbajnokságban résztvevő valamennyi intézményre, telephelyre, a sportpályákra, az öltözőépületre, az MKSZ által szervezett programok helyére, és a különböző helyszínek közötti közlekedés útvonalaira. Időbeli hatálya kiterjed a Kézilabda Utánpótlás Szurkolói Szabályzat kihirdetésének napjától annak módosításáig vagy visszavonásáig.
 
II. A szülői és hozzátartozói jogok ismertetése
 
A Szülő, hozzátartozó jogai
 
A szülő joga, hogy megismerje a Kézilabda Utánpótlás Szurkolói Szabályzatot és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról.
Felvilágosítást, tájékoztatást kaphat a sportoló fejlődéséről, magaviseletéről.
Részt vehet a gyermeke korosztályát érintő régiós szülői konferenciákon, ott hozzászólási és véleménynyilvánítási jog illeti meg.
A szülőnek joga van az Gyermekbajnokság eseményein, - amennyiben onnan nincs kitiltva - mint néző részt venni.
 
III. A szülői és hozzátartozói kötelességek ismertetése
 
A szülőkre, hozzátartozókra vonatkozó kívánalmak
 
A szülők a sportrendezvényeken kötelesek az általuk képviselt egyesület hírnevéhez méltóan viselkedni. Etikátlan cselekedetektől távol kell, hogy tartsák magukat. Tartózkodjanak a trágár bekiabálásoktól, a saját csapatuk, az ellenfél és a játékvezetők szidalmazásától. A lehetőségekhez mérten objektíven ítéljék meg a játékosok sportteljesítményét. (Ha nem nyert a csapat, attól még játszhatott jól!) Edzések és mérkőzések előtt, alatt és után szülő a pálya területére NEM léphet be, beleértve a kispadot és a kapuk mögötti bemelegítő részt is.
A szülők mindenkori kijelölt tartózkodási helye a nézőtér, illetve a pályát körülvevő korláton kívüli terület!
 
Szülők, hozzátartozók etikai kódexe
 
1. A Sportegyesületnél való sportolás egy lehetőség, mellyel élni lehet, de visszaélni nem.
2. Gyermekemet nem kényszerítem, hogy részt vegyen a sportban, de támogatom az általa választott sport iránti vonzódását.
3. Tudomással bírok arról, hogy a gyermekek a szervezett sportban saját élvezetükre és szórakozásukra vesznek részt.
4. Gyermekemet a szabályok követésére ösztönzöm. Elfogadom, hogy gyermekek a (jó) példából tanulnak, ennek megfelelően a mérkőzéseken mindkét csapat jó játékát elismerem.
5. Nem szégyenítem meg gyermekemet azáltal, hogy kiabálok a játékosokra, vagy a bírókra. A sport és a benne résztvevők iránt tanúsított pozitív hozzáállásommal kívánom segíteni gyermekem fiatalkori sportélményeit.
6. Hangsúlyozom részére a tudás fejlesztésének- és az edzéseknek fontosságát.
7. Mindig betartom a Sport írott- és íratlan szabályzatát, különös tekintettel a sportszerű magatartásra, a FAIR PLAY- re és a tiltott szerek használatára, melyekre vonatkozó rendelkezések megsértése akár gyermekem sportszervezetből történő kizárást is maga után vonhatja.
8. Törekszem arra, hogy megismerjem a játék szabályait és igyekszem elfogadni, támogatom a játékvezetők (et) döntéseit, még ha én másképpen is ítéltem meg a helyzetet, hiszen a döntését megváltoztatni nem fogja.
9. Elfogadom, hogy a játékvezetőkkel szembeni becsmérlő és trágár kritika rosszat tesz a sportnak, mint ahogy a rossz játékvezetés is rosszat tesz a sportnak.
10. Tapssal jutalmazom a jó teljesítést mind a győzelem, mind pedig a vereség esetében is. Megerősítem a játék pozitív elemeit. Sohasem kiabálok sem gyermekemmel, sem más gyermekével, vagy bántom Őt a meccs, vagy az edzés után. Tudatosan munkálkodom a fizikai és verbális agressziónak a fiatalkori sportban történő megszüntetésén.
11. Becsülöm és támogatom az edzők munkáját.
12. Biztosítom, hogy gyermekem kipihenten, felkészülten és időben érkezzen az edzésekre és mérkőzésekre.
13. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy gyermekem csak igazolt esetben, betegség, iskolai vagy komoly családi elfoglaltság miatt hiányozhat edzésről illetve mérkőzésről.
14. Biztosítom, hogy a gyermekem mind az edzéseken, mind a meccseken mindenkor viselje a megfelelő és szükséges felszerelést, annak megfelelően tiszta állapotában.
15. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a sportszervezet programjai keretében az edző (k) utasításai vonatkoznak gyermekemre, támogatom ezek végrehajtását és nem csorbítom az edző tekintélyét.
16. Nem kérdőjelezem meg a csapatösszeállítást és pozíció beosztást.
17. Elfogadom, hogy a pályára és az öltözőbe csupán edzői engedéllyel lehetséges belépni és az azok rendjére vonatkozó szabályait szintén elfogadom.
 
A KUSzSz szellemiségének érvényre juttatása érdekében a szülőknek az alábbiakra KELL nevelni gyermeküket:
 
1. Saját örömödre sportolj! Élvezd a játékot! Ne csak szüleid, edzőid, tanáraid kedvéért sportolj!
2. Uralkodj magadon! Sértődötten, veszekedve, duzzogva nem lehet játszani, mert mindenkinek elrontod a kedvét.
3. Tanulj meg együtt játszani csapattársaiddal és ellenfeleiddel egyaránt, mert nélkülük nincs játék.
4. Mindig tiszteld és tartsd be a játékszabályokat! Fogadd el a bíró döntését, még ha az szerinted helytelen is!
5. Csak a tiszta eszközökkel elért eredmény okozhat büszkeséget és örömöt!
6. Egyforma szorgalommal, igyekezettel dolgozz a saját és csapatod érdekében. Így mindannyian eredményesebben szerepelhettek.
7. Szeresd a játékot, fejleszd képességeidet, keress barátokat – akár az ellenfél játékosai közül is! – és tegyél meg mindent azért, hogy a legjobbat hozd ki magadból!
8. Ismerj el minden jó teljesítményt, akár a saját, akár az ellenfél csapata volt a sikeres.
9. Veszíteni is tudni kell; emelt fővel, méltósággal! Nyújts kezet és gratulálj a győztesnek!
10. Mindig emlékezz arra, hogy az edzők és szakemberek azért vannak ott, hogy segítsenek neked, szüleid, hozzátartozóid pedig azért, hogy büszkék lehessenek rád és sikereidre! Tanulj meg együttműködni velük!
11. Sportfelszerelésed komoly érték. Sokan megdolgoztak érte! Vigyázz rá!
12. A sportoló teljesítményével bizonyít. Akaraterőd mutatkozzon meg tanulmányaidban is!
13. Példamutatásommal is arra nevelem gyermekemet, hogy társait, ellenfeleit, edzőket, játékvezetőket, minden hivatalos személyt, és valamennyi szurkolót mindennemű megkülönböztetés nélkül tartsa tiszteletben annak nemi, faji, vallási valamit képességbeli és képzettségbeli hovatartozásától függetlenül.
14. Segítek gyermekemnek, hogy élmény legyen számára a sport, és minden tőlem telhető segítséget megadok az edzőknek is.
 
IV. A Fegyelmi intézkedések formái és alkalmazásának elvei
 
Ha akár a játékos, akár a szülő megszegi a Kézilabda Utánpótlás Szurkolói Szabályzatban meghatározott alapelveket, akkor elsődlegesen a szülői közösség, ill. a szakedző figyelmeztetését, másodlagosan az egyesület figyelmeztetését, harmadlagosan szankcióként akár az érintett kizárását, kitiltását, ill. az egyesületből való eltávolítását vonja maga után.
Súlyos vétség esetén mind a játékos, mind a szülő kizárható az egyesület intézményeiből is.
A büntetésnek arányban kell állnia az elkövetett fegyelemsértéssel. Egy fegyelemsértés egy fegyelmező intézkedést von maga után.
A korosztály edzői fegyelmezés eszközeként a szóbeli figyelmeztetést, a szülők értesítését alkalmazzák, illetve súlyosabb esetben javaslatot tehetnek az egyesületből való kizárásra.
 
V. A KUSzSz-al kapcsolatos teendők, tudnivalók
 
A KUSzSz nyilvánosságra hozatala, a megismerhetőség biztosítása az aktuális gyermekversenyt megelőzően történik. Az érvényes KUSzSz példány folyamatosan elérhető az interneten a https://keziszovetseg.hu/mksz/gyermekbajnoksag/ alatt.
 
A KUSzSz érvényesülésének figyelemmel kísérése az MKSZ, az edzők és közösség közös feladata.
 
A KUSzSz felülvizsgálatára, módosítására az edző illetve az edzői testület, továbbá a közösség bármely tagja indítványt tehet.
 
A KUSzSz elfogadása a résztvevő sportolók, edzők és egyéb technikai személyek részéről a Gyermekbajnokságra való benevezés fel tétele, így a benevezettek a benevezéssel annak tartalmát elfogadják, és magukra nézve a betartását kötelezőnek tekintik.
 
A KUSzSz megismertetése, elfogadtatása a sportolókkal és a szülőkkel fontos, alapvető érdeke kézilabdás társadalomnak. A KUSzSz céljainak elérése, végrehajtása tekintetében a sportszerveztek felelőssége meghatározó, közreműködésük nélkülözhetetlen. 2013/2014-es versenyévtől a sportszervezetek kötelesek minden Gyermekbajnokságban résztvevő sportolójukkal és annak szüleivel a KUSzSz-t elfogadtatni. Ennek elfogadott formája, hogy a KUSzSz egy-egy példányát a sportoló és szülei kézjegyükkel valamennyien ellátják, ennél fogva annak tartalmát elfogadják, és magukra nézve kötelezőnek tekintik. Az érvényes és aláírt sportolói-szülői KUSzSz példányokat a sportszervezet köteles megőrizni mindaddig, amíg az érintett sportolóval jogviszonyban áll. A KUSzSz fejlesztése folyamatos ezért az időről-időre megújításra, kiegészítésre kerülhet, ezért szükséges lehet a sportolói-szülői nyilatkoztatást szezononként megismételni. (A KUSzSz aláírt példányainak rendelkezésre állását az MKSZ ellenőrizheti.)
 
Budapest, 2013. 04.01
 
Magyar Kézilabda Szövetség
Gyermekkézilabda Igazgató